+38 044-4980684 +38 067-7553648 г. Киев
 

Клиенты


«Если работать как лошадь, на овес хватит.»

Лизинг персонала

Потреба організацій у тимчасових працівниках виникає регулярно. Виникнення цієї потреби може бути пов’язане з тривалою хворобою працівника, сезоном відпусток, проведенням маркетингових досліджень та ін. Зазвичай українські компанії намагаються вирішити ці проблеми за рахунок власних ресурсів, розподіливши існуючі та нові обов’язки серед наявних працівників. Але це неминуче веде до зниження продуктивності діяльності всієї організації, тому що людина не може протягом тривалого строку на належному рівні виконувати додаткові обов’язки, при цьому зберігши продуктивність виконання своїх стандартних обов’язків.

Намагаючись вирішити цю проблему організації також можуть залучити на певний проміжок часу працівників за договорами підряду. Але в такому разі виникає потреба в додаткових витратах на пошук та підбір нових співробітників. Окрім цього додається роботи відділу кадрів, якій займається оформленням з цими працівниками договорів підряду.

З іншого боку можна сказати, що залучаючи працівників за договором підряду, організація дуже рідко може задовольнити потребу у більш кваліфікованих працівниках. Досвідчений маркетолог навряд чи захоче працювати 3-6 місяців над проектом, з перспективою подальшого пошуку нового місця роботи в майбутньому.

Саме тому ми розглянемо використання лізингу персоналу, як ефективний шлях вирішенням потреб у тимчасовому персоналі.

За даними Світової організації праці в 15 країнах-учасниках Європейського союзу майже 1,5 млн. людей (близько 1,5%) працюють за лізинговими програмами. Лізинг персоналу найбільш активно використовується в Нідерландах – майже 4% працівників. У Великобританії лізинговий персонал працює навіть в державному секторі. Загалом у всіх країнах Європейського союзу спостерігається загальна стійка тенденція прагнення роботодавців залучати працівників за допомогою різноманітних лізингових програм.

Принципове значення для розвитку індустрії лізингу персоналу мало визнання легітимності праці лізингового персоналу Міжнародною організацією праці (МОП), яка прийняла у 1997 році на 85-й сесії Конвенцію №181 і Рекомендацію №188, присвячені діяльності кадрових агенції (які здебільшого надають послуги лізингу персоналу у комплексі своїх послуг). В якості законної послуги агенції був визнаний прийом на роботу працівників з метою надання їх праці третім особам, які безпосередньої займаються організацією та використанням їх праці.

Майже всі експерти прогнозують збільшення кількості персоналу, який працює за різними лізинговими програмами. Міжнародна асоціація компаній з лізингу персонала (СІЕТТ) поставила за мету до 2010 року залучити 4 млн. нових лізингових працівників.

Сучасний класик з управління персоналом Майкл Армстронг у своїй книзі «Практика управління людськими ресурсами» зауважує, що існують три причини для залучення зовнішніх ресурсів:

 • Економія витрат – витрати кадрової служби (організації) знижуються, оскільки такі послуги дешевше та можна скоротити кількість працівників підрозділу.
 • Концентрація зусиль кадрової служби – працівники підрозділу не відволікаються від вирішення ключових завдань, які приносять додаткову вартість.
 • Отримання спеціальних знань – можна отримати ноу-хау і спеціальні знання, яких не було в даній організації.

Від вірного вибору різновиду лізингу персонала залежить ефективність діяльності усієї організації. Тому приділимо увагу існуючим видам лізингу, як засобам задоволення потреб у тимчасовому персоналі.

Перший вид, підбір тимчасового персоналу (temporary staffing) - надання лізинговими компаніями (агенціями) тимчасового та сезонного персоналу на короткостроковий термін (на певний проект чи сезонну працю). За допомогою цього виду лізингу персоналу зазвичай задовольняють потребу у працівниках під час сезону відпусток, тривалої хвороби працівника, сезонного навантаження (підвищення об’ємів виробництва, продажів), маркетингових досліджень та інші.

При застосуванні цього виду лізингу компанія-провайдер самостійно веде пошук потрібних працівників (інколи вони знаходяться в базі даних агенції), відбирає відповідно до вимог замовника, укладає з підібраними працівниками договори підряду та несе відповідальність за них.

Серед переваг цього способу потрібно відокремити можливість швидкого залучення потрібного працівника на певний строк, відсутність витрат на пошук тимчасових працівників, відсутність витрат на кадрове діловодство та адміністрування усіх видів операційних витрат, можливість припинення співробітництва у короткостроковий термін.

В майбутньому цей засіб має користуватись найбільш попитом, враховуючи стійку тенденцію до підвищення потреби підприємств у тимчасових працівниках на нетривалий термін.

Другий вид, лізинг працівників (staff leasing) – надання компанії-клієнту на відносно тривалий строк (від трьох місяців до кількох років) співробітників, які знаходяться в штаті агенції. До цієї послуги лізингових агенцій організації-замовники частіше всього звертаються, коли виникає потреба у наймі тимчасових працівників певних категорій.

За цього виду лізингу працівники постійно перебувають у штаті лізингових агенцій і залучаються до виконання певних робіт у компанії-замовника. Прикладом таких робіт може слугувати запуск нового проекту, відкриття представництва іноземної компанії та інші.

При використанні лізингу працівників компанія-замовник укладає з провайдером договір, особливістю якого є те, що згодом працівник може перейти в штат замовника.

Переваги цього виду лізингу персоналу схожі з попереднім, при цьому додаючи можливість комплектації певних відділів чи навіть підрозділів за короткий проміжок часу.

Останнім видом лізингу, якій може задовольняти потреби організацій у тимчасовому персоналі, є аутсорсінг (outsourcing) . За аутсорсінгу організація віддає частину своїх функцій, які не є профільними, зовнішньому провайдеру. В такому разі організація-користувач купує послугу, а не працю конкретних працівників. Але послуга купується регулярно і працівники провайдера працюють на території організації-замовника використовуючи його виробничі фонди та в його інтересах. Аутсорсінгові послуги виступають як окремі види послуг, але вони не завжди виконують функції лізингу персоналу. Інше кажучи, вони не задовольняють потреби організації у працівниках, при цьому задовольняючи потреби організацій у певних напрямках. Найпоширенішим прикладом аутсорсінгу є бухгалтерський аудит, якій проводять спеціалізовані компанії (наприклад, компанії «Великої четвірки»).

Аутсорсінг, як вид лізингу персоналу, допомагає періодично вирішувати організаціям різні види проблем, пов’язані з регулярним залученням висококваліфікованих працівників.

З точки зору лізингу персоналу особливістю аутсорсінгу є те, що в договорі між компанією, яка надає послуги аутсорсінгу, та компанією-замовником чітко прописана неможливість переходу працівника в штат компанії-замовника.

Аналізуючи та узагальнюючи розглянуті види лізингу персоналу можна зробити висновки, що вони дають можливість організаціям:

 • залучати необхідну кількість тимчасових працівників, які розуміють нетривалість своєї зайнятості на певному робочому місці;
 • не витрачати матеріальні та часові ресурси на пошук та підбір необхідних співробітників;
 • не витрачати час та зусилля своїх співробітників на ведення кадрового діловодства, бухгалтерського та податкового обліку, оперативне забезпечення операційних витрат, організацію соціального забезпечення;
 • виконувати усі норми КЗпП та податкового законодавства України;
 • розривати трудові відносини з тимчасовими працівниками в короткостроковий термін.

Окрім явних переваг для роботодавця лізинг персоналу має низку переваг і для тимчасових працівників, які працюють за різними лізинговими програмами. До таких переваг можна віднести те, що:

 • трудовий стаж працівника не переривається (окрім кількох випадків при використані підбору тимчасових працівників);
 • відсутня потреба працівника у пошуку нової роботи (лізингова компанія сама пропоную йому певну кількість варіантів);
 • у працівника є можливість працювати за індивідуальним графіком.

Підбиваючи підсумки потрібно зауважити, що переваги лізингу персоналу, як відносно нового шляху задоволення потреб у тимчасових працівниках, є очевидними та такими, які довили своє практичне значення у багатьох провідних країнах світу. Найближчим часом ця послуга буде поширюватись серед кадрових (рекрутинговых) агенцій та буде активно використовуватись українськими організаціями.

 

© 2005–2023 Рекрутинговое агентство APS Recruiting
Подбор персонала, рекрутинг. Киев, Украина